ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawcze ALTS Częstochowa

11.06.2019

Działając jako Zarząd ALTS Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie ul. Warszawska 266, niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 18:00 Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawcze ALTS Częstochowa, które odbędzie się w Poczesnej przy ul. Szkolnej 1 na 1. pietrze w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo ALTS Częstochowa.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie.

a. sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018,

b. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2018.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdań określonych w pkt 5 lit. a i b porządku obrad,

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.

7.  Wolne wnioski.

8.  Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo ALTS Częstochowa.

 

Prezes Zarządu ALTS Paweł Gąsiorski

Skarbnik Zarządu ALTS Wiesław Jagusiak

 

P.S. Bardzo proszę o powiadomienie wszystkich członków stowarzyszenia, jest to zebranie wyborcze i proszę o liczne przybycie ponieważ ważyć będą się dalsze losy stowarzyszenia.

ilość odsłon: 565

PG

Nie, jest zwyczajne walne ;) to słowo "wyborcze" to chochlik.

22:17 18.06.2019

wit

Zebranie jest Zwyczajne Walne Sprawozdawcze, chyba że coś ukrywacie?

16:19 16.06.2019

Nick *

Treść *

Przepisz kod z obrazka *