Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego ALTS Częstochowa

08.06.2020

Działając jako Zarząd ALTS Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie ul. Warszawska 266, niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 17:30 Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ALTS Częstochowa, które odbędzie się w Poczesnej przy ul. Szkolnej 1 na 1. pietrze w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

 

Ewentualny drugi termin zebrania rozpocznie się o godz. 17:45.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ALTS Częstochowa.

2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4.    Wybór komisji skrutacyjnej.

5.    Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2019,

b. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2019.

6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdań określonych w pkt 5 lit. a) porządku obrad,

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019.

7.    Powołanie Członków Zarządu oraz ustalenie struktury Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję.

8.    Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie struktury Komisji na kolejną dwuletnią kadencję.

9.    Wolne wnioski.

10.  Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ALTS Częstochowa.

 

Prezes Zarządu: Paweł Gąsiorski

Skarbnik Zarządu: Wiesław Jagusiak

 

Bardzo prosimy o powiadomienie wszystkich członków stowarzyszenia, jest to zebranie wyborcze i prosimy o liczne przybycie wszystkich Członków ALTS w Częstochowie.

ilość odsłon: 296

Nick *

Treść *

Przepisz kod z obrazka *