ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa

10.06.2021

Działając jako Zarząd ALTS Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie ul. Warszawska 266, niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2021 roku, o godzinie 17:00 Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa, które odbędzie się w Poczesnej przy ul. Szkolnej 1 na 1. pietrze w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

 

 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa.

 

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

 

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

 

5. Rozpatrzenie.

 

a. sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020,

 

b. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2020.

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a. zatwierdzenia sprawozdań określonych w pkt 5 lit. a i b porządku obrad,

 

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.

 

7. Wolne wnioski.

 

8. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa.

 

 

 

Prezes Zarządu ALTS Paweł Gąsiorski

 

Skarbnik Zarządu ALTS Wiesław Jagusiak

ilość odsłon: 97

Nick *

Treść *

Przepisz kod z obrazka *