ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa

09.06.2023

Działając jako Zarząd ALTS Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie ul. Warszawska 266, niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2023 roku, o godzinie 17:00 (pierwszy termin) - 17:15 (drugi termin) Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa, które odbędzie się w Poczesnej przy ul. Szkolnej 1 na 1. pietrze w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie.

a. sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2022,

b. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2022.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdań określonych w pkt 5 lit. a i b porządku obrad,

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa.

 

Prezes Zarządu ALTS Paweł Gąsiorski

Skarbnik Zarządu ALTS Wiesław Jagusiak

ilość odsłon: 361

Nick *

Treść *

Przepisz kod z obrazka *